مهدی عسگری عضو کمیسیون صنایع و معادن: کشور سوریه دوره بازسازی را می‌گذراند، نقش ایران در این دوران می‌تواند مهم و استراتژیک باشد.
ادامه مطلب