سوریه بارها تأکید کرده است که جولان اشغالی، بخش لایفنک خاک خود است و آن را باز پس خواهند گرفت.
ادامه مطلب