رئیس اتاق کشاورزی دمشق، از توافق با یک شرکت ایرانی متخصص در پرورش گاو برای واردات بین 200 تا 300 گاو خبر داد تا بخشی از کمبود دام را جبران کند
ادامه مطلب