مها علی ، وزیر صنعت و تجارت اردن ، قانون ممنوعیت واردات تعدادی از کالاهای سوری برای مدت سه ماه صادر کرد.
ادامه مطلب