"سوریه" و "اردن" از توافق مجدد برای فعال کردن کمیته مشترک آب برای پیگیری اجرای توافقنامه امضا شده بین دو کشور در سال 1987 خبر دادند .
ادامه مطلب