نماینده مجلس خلق سوریه گفت موضوع انتقال برق اردن از طریق شبکه برق‌رسانی سوریه به لبنان در سفر اخیر وزرای سوری به اردن مورد بررسی قرار گرفت.
ادامه مطلب