شرکت های سازمان کل صنایع نساجی از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه گذشته نخ، پارچه، پوشاک، پنبه، گاز طبی و فرش به ارزش ۱۰۸.۶۶۸ میلیارد لیر سوریه(حدود ۳۱میلیون دلار) تولید کرده اند.
ادامه مطلب