شرکت های صرافی مجاز به تحویل حواله های ورودی از خارج از کشور با توجه به انتخاب صاحب حواله ، به لیر سوریه یا ارزهای خارجی (دلار) هستند
ادامه مطلب