طی 24 ساعت قیمت دلار نزدیک به 20 درصد کاهش یافت و باعث کاهش قیمت برخی کالاها و بازگشت برخی از صنعتگران به تولید
ادامه مطلب