به دستورمیگل دایاز کانل، رئیس جمهور کوبا، 240 هزار دوز واکسن ضد ویروس کرونا از کوبا به سوریه ارسال شد.این محموله شامل 120000 دُز واکسن آبدالا
ادامه مطلب