کشتی سازی در جزیره ارواد طرطوس حرفه ای که بیش از 2500 سال قبل از میلاد قدمت دارد که این حرفه را از اجداد فنیقی خود به ارث برده اند
ادامه مطلب