یک شرکت ایتالیایی مجوز صادرات محصولات ارگانیک سوریه به اروپا را صادر کرد
ادامه مطلب