وزیر گردشگری سوریه اعلام کرد که ده ها درخواست از سوی مردم و گروه های توریستی در کشورهای اروپایی برای بازدید از سوریه دریافت شده است.
ادامه مطلب