با حمایت استانداری حمص دومین نمایشگاه ساخت و ساز روز یک شنبه 27 آذر ماه در حی الوعر- حمص  افتتاح شد که به مدت شش روز ادامه خواهد داشت.
ادامه مطلب