افزایش قابل توجه تعداد موسساتی که در استان‌های حلب ، حمص و ریف دمشق  که از ابتدای سال تا پایان آگوست گذشته شروع به تولید نموده اند
ادامه مطلب