رئیس مجلس ملی ارمنستان دیروز با سفیر سوریه در ایروان دیدار و روابط دوستانه تاریخی بین سوریه و ارمنستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
ادامه مطلب