عملیات آغاز جمع آوری پنبه از کشاورزان استان دیرالزور برای فصل جاری کشاورزی در استان دیرالزور آغاز شد.
ادامه مطلب