اداره گمرک دمشق، لاذقیه و حلب:ارزش جرایم پرونده های قاچاق در سال 2021 به بیش از 19.4میلیون دلار و تعداد پرونده ها به حدود 4159 مورد رسیده است.
ادامه مطلب