پس از استقرار یگان های ارتش سوریه در منطقه درعا البلد کارشناسان تلاش های خود را برای بازگرداندن برق آغاز کردند.
ادامه مطلب