دکتر فیصل المقداد وزیر امور خارجه و مهاجران با آقای  ماهیندر سینغ کانیال دیدار و گفتگو و استوار نامه وی به عنوان سفیر تام الاختیار و فوق العاده جمهوری هند
ادامه مطلب