بشار اسد استوار نامه مهدی سبحانی سفیر ایران در سوریه را دریافت کرد و در دیدار با ایشان آرزوی موفقیت کرد
ادامه مطلب