اسقف اعظم ارامنه تهران “سيبوه سركيسيان” بار دیگر بر ایستادن خود در کنار سوریه در جنگ این کشور علیه تروریسم تاکید کرد.
ادامه مطلب