اشغالگران آمریکایی یک کاروان دیگر شامل تانکرهای حامل نفت سوری دزدیده شده را از سوریه به عراق بردند
ادامه مطلب