در جریان انعقاد همایش اقتصادی سوریه و ایران که ظهر دیروز در مرکز تجارت ایران واقع در منطقه آزاد دمشق برگزار شد توسعه همکاری تجاری واقتصادی وسرمایه گذاری
ادامه مطلب