همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرصت های توسعه تمایلات اقتصادی با کشورهای محور مقاومت (گفتگوی مسئول دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه)
ادامه مطلب