پیگیری برقراری دوباره سفر عمره و اعزام هیأتی از ایران به سوریه برای اعزام دوباره کاروان‌های زیارتی به این کشور خبر داده شد.
ادامه مطلب