رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: آمادگی کامل برای اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان مستعد سوریه‌ای وجود دارد.
ادامه مطلب