بخشنامه جدید مجوزهای واردات به واردکنندگان را به ادارات ذیصلاح، شعب کمیته سرمایه گذاری و ادارات شهرک های صنعتی در استان ها صادر کرد.
ادامه مطلب