در سال 2021، طیف گسترده ای از فعالیت ها و رویدادهای زیست محیطی هدفمند ، که  بیش از 800 مجوز زیست محیطی و مجوز واردات اجرا شد.
ادامه مطلب