اعطای کمک مالی بالغ بر 50 هزار لیر به کارمندان دولتی و نظامیان
ادامه مطلب