مذاکرات سوریه با یک شرکت روسی برای احیای مجدد شرکت لاستیک.(فرصت سرمایه گذاری در سوریه .ایران در زمینه‌ای لاستیک جزو اولین کشورهای خاور میانه هست)
ادامه مطلب