دولت قبرس در راستای گشودن سفارت خود در سوریه، ساختمانی را در مرکز دمشق تدارک دیده است تا به عنوان اولین کشور اروپایی سفارتش را در سوریه بازگشایی کند.
ادامه مطلب