مشاور رئیس سازمان بورس در امور بین الملل ، در خصوص صحبت‌های اخیر رئیس سازمان بورس مبنی بر آمادگی ایران به منظور تشکیل بورس کالا با کشور سوریه
ادامه مطلب