کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه گفت: سوریه به سوی بازسازی می‌رود و اقلام حوزه ساخت و ساز، پل سازی، سد سازی و خدمات فنی و مهندسی در صدر فهرست صادرات به این کشور از سوی ایران قرار دارد
ادامه مطلب