مدیر برنامه ریزی در شرکت فولاد حماه گفت: قیمت فروش یک تن شمش از 685 دلار در ماه ژوئن 2021 به هر تن 715 دلار افزایش یافته است
ادامه مطلب