دلیل افزایش قیمت شیرخشک نوزاد را ناشی از واردات در بازار با نرخ ارز کنونی (2500 لیر سوریه به ازای هر دلار) دانست.
ادامه مطلب