اتاق بازرگانی اردن از تصمیم دولت اردن برای افزایش لیست کالاهای مجاز برای واردات از سوریه استقبال کرد
ادامه مطلب