رئیس سندیکای شرکت های  ترخیص و حمل و نقل کال: حمل کالا از بندر عقبه به سوریه در سال گذشته نسبت به سال های گذشته از 900 درصد فراتر رفته است.
ادامه مطلب