دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه به منظور حمایت از تجار و صنعتگران ایرانی عزیز که در سوریه حضور می‌یابند بجهت تسهیل در امور تردد به شهر حلب و اسکان در شهر حلب
ادامه مطلب