کمیته مردمی مصر برای همبستگی با مردم سوریه: واشنگتن ثروت سوریه را می دزدد
ادامه مطلب