نخست وزیر سوریه طرح بازسازی 3 موتور اصلی و یک موتور کمکی را در مرکز آبیاری "الأسد" واقع در مسکنه در حومه شرق حلب به بهره برداری رساند.
ادامه مطلب