شرکت دولتی سازه های فلزی ، یک شرکت صنعتی که در اثر تروریسم آسیب دیده و تولید خود را با 5 میلیارد لیر آغاز کرده است
ادامه مطلب