یک منبع رسمی در گذرگاه مرزی جدیده یابوس اظهار داشت که 99٪ کالاها و موادی که از طریق جدیده یابوس از لبنان
ادامه مطلب