اونس طلای سوریه با افزایش 310 درصدی از مرز 5 میلیون و 500 هزار لیر در پایان سال 2020 عبور کرد .
ادامه مطلب