شرکت متحد نساجي " الدبس" در سه ماهه اول سال جاری به افزایش ارزش تولید خود به میزان 2 میلیارد لير دست یافت
ادامه مطلب