سازمان راه سازی استان حمص ، بازسازی جاده اتصال بزرگراه جدید تدمر - العزیزیه را به پایان رساند.
ادامه مطلب