سفیر روسیه در دمشق از سایر کشورها و سازمان های فعال در زمینه حقوق بشر درخواست کرد تا از تلاش های دولت سوریه در زمینه بازسازی این کشور حمایت کنند.
ادامه مطلب