درباره علت کنار گذاشتن سوریه هم اعلام کرد که به خواست و شرط امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه رخ داده است.
ادامه مطلب