کمیته مدیریت داخلی و توسعه عمرانی پیش نویس قانون توسعه املاک و مستغلات و سرمایه گذاری را با حضور سهیل عبد الطیف وزیر کار و مسکن بررسی کرد
ادامه مطلب