قرارداد و تفاهم نامه همکاری دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه جهت تسهیل در امورات حقوقی تجار و صنعتگران ایرانی در کشور سوریه
ادامه مطلب